Informacje o projekcie

Loga


Informujemy, że spółka EBISU realizuje projekt „Platforma smart Ticketing-as-a-Service” dofinansowany w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020

Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej


Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego rozwiązania informatycznego w formie platformy smart Ticketing-as-a-Service (sTaaS) kierowanego dla segmentu biznesowego Business to Business (B2B) służącego do sprzedaży oraz autoryzowanej odsprzedaży biletów na imprezy masowe w oparciu o nowy model biznesowy.

Platforma sTaaS jest dedykowana dystrybutorom biletów (klubom sportowym, organizatorom wydarzeń) aby mogli czerpać proporcjonalne korzyści finansowe oraz pozafinansowe z wydarzeń które tworzą.

Efektem projektu będzie platforma smart Ticketing-as-a-Service (sTaaS) wprowadzona na rynek polski dla dystrybutorów biletów oparta na quasi-blockchain, dostarczająca narzędzie do dystrybucji biletów.

Platforma sTaaS umożliwi dystrybutorom biletów (organizatorom imprez masowych oraz klubom sportowym):

– sprzedawanie biletów w sposób standardowy

– sprzedaż biletów z wykorzystaniem cen dynamicznych

– maksymalizację przychodów

– obsługę kryptowalut (podawanie cen, proces sprzedażowy)

– wyeliminowanie nieautoryzowanego rynku wtórnego

– legalną odsprzedaż biletów w przypadku losowym

– wprowadzenie biletów w pełni elektronicznych – smart tickets

– kontrolę nad obiegiem biletów

– integrację z innymi systemami informatycznymi klientów (CRM, systemy księgowe, itp.)


WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 091 985,29 zł.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 913 235,00 zł.